Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

2. Espai urbà

2.1 Habitatge

2.1.01 Garantir l'accés a l'habitatge a les famílies de la ciutat. (5)

2.1.02 Actuar sobre el parc edificat i el planejament per tal d’incrementar l’habitatge de lloguer i el destinat a polítiques socials. (5)

2.1.03 Avançar en la regeneració urbana i fomentar la rehabilitació d'edificis i habitatges. (3)

2.1.04 Garantir una gestió adequada de les actuacions d'habitatge. (1)

2.2 Seguretat Ciutadana

2.2.01 Prevenir i controlar els riscos sobre les persones i béns i donar la resposta adequada a les possibles situacions d'emergència del municipi. (11)

2.2.02 Garantir la seguretat viària. (2)

2.2.03 Dimensionar els efectius de la Guàrdia Urbana d'acord a les necessitats de la ciutat. (2)

2.2.04 Apostar per la formació dels cossos de seguretat locals. (1)

2.2.05 Adequar instal·lacions i equipament de la Guàrdia Urbana. (3)

2.2.06 Incorporar les noves tecnologies a la Guàrdia Urbana. (4)

2.2.07 Adequar les instal·lacions i altres elements de treball destinats al personal voluntari de Protecció Civil. (1)

2.3 Mobilitat

2.3.01 Promoure una mobilitat més sostenible, saludable, eficient i segura. (11)

2.3.02 Adaptar la ciutat per a la futura zona de baixes emissions (límit 2023). (3)

2.3.03 Fomentar l'ús del vehicle elèctric. (4)

2.4 Espai públic

2.4.01 Millorar l'espai públic com a element vertebrador de la ciutat. (9)

2.4.02 Millorar i ampliar les zones verdes i d'esbarjo. (6)

2.4.03 Potenciar els parcs i les grans àrees verdes de ciutat. (4)

2.4.04 Millorar la qualitat i la inspecció de l'hàbitat urbà. (2)

2.5 Urbanisme

2.5.01 Promoure la transformació de sòl a la ciutat. (5)

2.5.02 Impulsar grans infraestructures per relligar la ciutat. (4)

2.5.03 Generar noves centralitats urbanes. (5)

2.5.04 Promoure infraestructures estratègiques de mobilitat metropolitana. (3)

2.5.05 Vetllar pel patrimoni històric de la ciutat. (4)

2.5.06 Adequar el cementiri i tanatori municipal a les actuals necessitats funeràries de la ciutat. (1)

2.5.07 Garantir un eficient Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) territorial que permeti un òptim desenvolupament urbanístic del municipi. (2)

2.6 Medi Ambient i Sostenibilitat

2.6.01 Avançar cap a una ciutat més sostenible i eficient. (12)

2.6.02 Promoure millors pràctiques ambientals i sostenibles. (4)

2.6.03 Fomentar el contacte amb el medi natural. (2)

2.6.04 Millorar la gestió ambiental del soroll. (4)

2.6.05 Garantir un entorn de qualitat per als animals domèstics. (5)

2.6.06 Controlar les espècies perjudicials per a la ciutadania per tal de mantenir-les sota el llindar de tolerància. (2)